OKTÓBER 2014

  • 3.10. - ŠKRIATOK V OBCI - o 16,00 hod. - súťažný podvečer s rodičmi a deťmi
  • ŠARKANIÁDA - púšťanie šarkanov na školskom dvore - podľa počasia 
  • 28.10. o 17,30 hod.- LAMPIONOVÝ SPRIEVOD - prechádzka večernou obcou s lampiónmi 
  • 30.10 - 2.11. - jesenné prázdniny, nástup do MŠ 3.11. (pondelok)