DECEMBER 2016

  • 9.12. - možno príde MIKULÁŠ
  • 13.12. - divadelné predstavenie O PYŠNEJ PRINCEZNE ( v MŠ)
  • 15.12. - Vianočná besiedka o 16,15 hodine v kultúrnom centre (telocvičňa), po skončení burza vianočných výrobkov
  • 23.12.2016 - 5.1.2017 - zimné prázdniny
  •