FEBRUÁR 2017

  • 13.2. -  školské kolo HK
  • 18.2. -  Obecný karneval o 15,00 hod. v Z-etke
  • 22.2. - Deň otvorených dverí v MŠ - 9,00 - 10,00 hod.
  • 22.2. - Deň otvorených dverí v ZŠ - 7,45 - 9,30 hod. - SJ a Matematika
  • 27.2. - 3.3. - Jarné prázdniny - zátvor MŠ