JANUÁR 2018

 

  • príprava na Hviezdoslavov Kubín
Február 
  • 1.2. - školský karneval na tému Kvety
  • 10.2. - obecný karneval