Apríl 2017

  • 6.4. - Malí huncúti - divadelné predstavenie v škole
  •      - triedne kolo Slávik školy
  • 7.4. - školské kolo Slávik školy
  • 7.4. - ZRŠ o 16,15 hodine
  • 13. - 18.4. - veľkonočné prázdniny
  • 19. - 21.4. - dni pre Zem - enviromentálne aktivity v MŠ
  • príprava programu na Deň matiek (14.5.) a Stavanie mája v škole (2.5.)