JANUÁR 2015

 

  • 8.1. -opäť spolu v MŠ začíname v Novom roku :-)
  • 19.1. - návšteva budúcich prvákov v ZŠ
  • 20.1. - ZRŠ v materskej škole o 16,30 hod.
  • 21.1. - deň otvorených dverí v ZŠ
  •        - zápis predškolákov do ZŠ (podľa rozpisu) 
  • 22.1 - Deň otvorených dverí v MŠ (9,00 - 10,00)
  • 30.1. - školský karneval na tému - KAMARÁTI Z CELÉHO SVETA
  •  príprava detí na Hviezdoslavov Kubín
  •