JANUÁR 2017

  • príprava na Hviezdoslavov Kubín 
  • 31.1. - školský karneval na tému - NÁVŠTEVA Z VESMÍRU
  • obecný karneval - predpokladaný termín 18.2.2017