Nahlásiť/odhlásiť stravu je potrebné na stránke jedálne (stačí kliknúť na odkaz)

www.strava.cz

Pokyny k nahláseniu stravy 

                                  Kód jedálne 90119

 

T.č.     041/ 568 34 19

mobil     0902 815 910