Nahlásiť/odhlásiť stravu je potrebné na stránke jedálne (stačí kliknúť na odkaz)

https://www.sukrzsza.sk/skola-97

 

T.č.     041/ 568 34 19

mobil     0902 815 910