Tu nájdete dokumenty, ktoré sú niekedy potrebné

do MŠ.

Stačí si ich vytlačiť a vypísať :)

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (podáva sa v termíne od 14. marca do 18.marca - Zápis do MŠ)....POZOR!!! Musí byť potvrdená pediatrom/ lekárom pre deti a dorast.

žiadosť o prijatie do MŠ.doc (272896)

  • Žiadosť o celodenný pobyt dieťaťa v MŠ

žiadosť o celodenný pobyt v MŠ.rtf (44208)

 

  • Vyhlásenie na 2% zaplatenej dane
 
  • Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov