Tu nájdete dokumenty, ktoré sú niekedy potrebné

do MŠ.

Stačí si ich vytlačiť a vypísať :)

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (podáva sa v termíne od 30. apríla do 11.mája - Zápis do MŠ)....POZOR!!! Musí byť potvrdená pediatrom/ lekárom pre deti a dorast.

žiadosť o prijatie do MŠ.doc (272896)

 

 

  • Žiadosť o celodenný pobyt dieťaťa v MŠ (ak je už dieťa prijaté na poldenný pobyt v našej MŠ)

žiadosť o celodenný pobyt v MŠ.rtf (44208)