Náš tím

Mgr. JANTÁKOVÁ Mária

Triedny učiteľ - 1.trieda - Usilovné včielky

Telefón: 041 5680 253
 
E mail: mshornyhricov@gmail.com
 
Konzultačné hodiny: podľa dohody

Mgr. ČANECKÁ Gabriela

Zástupca riaditeľa pre MŠ

Telefón: 041 5680 253

Email: mshornyhricov@gmail.com

Konzultačné hodiny: podľa dohody 

 

BAJANOVÁ Silvia

Triedny učiteľ - 2.trieda - Šikovné lienky

Telefón: 041 5680 253

Email: mshornyhricov@gmail.com

Konzultačné hodiny:  podľa dohody