DENNÝ PORIADOK

1.trieda - Usilovné včielky - 4 -6 ročné deti

Triedna učiteľka:       Mgr. Jantáková Mária

Učiteľka:                    Mgr. Čanecká Gabriela

Rámcovo stanovený čas

Od 7.30 hod

 

 • hry a hrové činnosti detí, ranný kruh
 • pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita

Pevne stanovený čas

DESIATA

Od 8.40 hod

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – desiata)

Rámcovo stanovený čas

 

 • hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita
 • pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
 • pobyt vonku, edukačná aktivita

Pevne stanovený čas

OBED

Od 11.40 hod

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – obed)

Rámcovo stanovený čas

 

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 • odpočinok (najmenej 30 minút)
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • edukačná aktivita

Pevne stanovený čas

OLOVRANT

Od 14.15 hod

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – olovrant)

Rámcovo stanovený čas

Do 16.15 hod

 • hry a hrové činnosti, individuálne alebo skupinové činnosti detí
 • pobyt vonku, hodnotenie dňa, postupné odchádzanie detí domov
 • zátvor MŠ o 16,15 hod.

 

2.trieda - Šikovné lienky - 2,5 -4 ročné deti

 

Triedna učiteľka:       Bajanová Silvia

Učiteľka:                    Mgr. Čanecká Gabriela

Rámcovo stanovený čas

Od 6.45 hod

 • schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti detí, ranný kruh
 • pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita

Pevne stanovený čas

DESIATA

Od 8.30 hod

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – desiata)

Rámcovo stanovený čas

 

 • hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita
 • pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
 • pobyt vonku, edukačná aktivita

Pevne stanovený čas

OBED

Od 11.30 hod

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – obed)