Nová akcia

12.07.2012 20:58

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.