Ako zvládnuť prvé dni v škôlke?

Prečítajte si niekoľko cenných rád.

NIEČO MÁLO O ZDRAVÍ A CHOROBE  V MŠ

klik na odkaz :-)

list rodičom ZDRAVIE - CHOROBA.docx (20015)

Nahlasovanie starostlivosti o dieťa

 

Od februára majú túto povinnosť rodičia, ktorých dieťa po 1. 2. 2014 dosiahlo vek 3 rokov (deti narodené po 01.02.2011 po dovŕšení troch rokov . Táto povinnosť končí, keď dieťa dosiahne vek 6 rokov.

 

20 RÁD DETÍ SVOJIM RODIČOM

 

1. NEROZMAZNÁVAJTE MA.

Viem dobre, že by som nemal dostať všetko, čo si zažiadam. Ja vás len skúšam.

2. NEBOJTE SA BYŤ PRÍSNI A PEVNÍ.

Ak mi vytvoríte hranice, budem sa cítiť bezpečnejšie.

3. NEDOVOĽTE, ABY SOM SI VYTVORIL ZLÉ NÁVYKY.

Musím sa spoliehať na vás, že ich včas odhalíte.

4. NEROBTE ZO MŇA MENŠIEHO ANI DOSPELEJŠIEHO AKO V SKUTOČNOSTI SOM.

Núti ma to, aby som sa správal nezmyselne a neprirodzene.

5. NEZABÚDAJTE, ŽE SA VŽDY NEDOKÁŽEM VYJADRIŤ TAK, AKO BY SOM CHCEL.

Nie som preto niekedy presný a ťažko mi je rozumieť.

6. NEKRIČTE NA MŇA, NENADÁVAJTE A NEDOHOVÁRAJTE MI NA VEREJNOSTI.

Ďaleko viac na mňa zapôsobí, keď sa so mnou pokojne porozprávate v súkromí.

7. NEVNUCUJTE MI, ŽE MOJE CHYBY SÚ ŤAŽKÉ HRIECHY.

Nabúra to môj zmysel pre hodnoty.

8. NENECHAJTE SA PRÍLIŠ VYVIESŤ Z MIERY, KEĎ POVIEM, ŽE VÁS NEMÁM RÁD.

To nie vás, ale vašu moc, ktorá ma ohrozuje.

9.NECHRÁŇTE MA PRED VŠETKÝMI NÁSLEDKAMI MOJHO SPRÁVANIA.

Potrebujem sa naučiť znášať ťažkosti a bolesť.

10. NEVENUJTE PREHNANÚ POZORNOSŤ MOJIM DROBNÝM PORANENIAM A BOLIESTKAM.

Dokážem sa s nimi vyrovnať sám.

11. NESEKÝRUJTE MA.

Musel by som sa brániť tým, že budem hluchý a budem robiť „mŕtveho chrobáka“.

12. NESĽUBUJTE MI NESPLNITEĽNÉ VECI .

Pamätajte si, že sa cítim ukrivdený, keď sa sľuby nedodržujú.

13. NESKÚŠAJTE NADMERNE MOJU POCTIVOSŤ.

Dostanem strach a potom klamem.

14. NEBUĎTE NEDÔSLEDNÍ.

To ma úplne mätie.

15. NEHOVORTE MI, ŽE MA NEMÁTE RADI, KEĎ VÁS V NIEČOM SKLAMEM.

Veľmi ma to bolí a ťažko na to zabúdam.

16. NEHOVORTE MI, ŽE MOJE OBAVY A STRACH SÚ HLÚPOSTI.

Pre mňa sú hrozne skutočné a veľa pre mňa znamená, keď sa mi snažíte porozumieť.

17. NESNAŽTE SA MI NAHOVORIŤ, ŽE STE DOKONALÍ A BEZ CHÝB.

Hrozne ma šokuje, keď zistím, že to tak nie je.

18. NIKDY SI NEMYSLITE, ŽE JE POD VAŠU DOSTOJNOSŤ SA MI OSPRAVEDLNIŤ.

Po úprimnom ospravedlnení sa môj vzťah k vám stane ešte vrelší.

19. NEZABÚDAJTE, AKO RÝCHLO DOSPIEVAM.

Je určite ťažké držať so mnou krok, ale snažte sa, prosím.

20. NEZABUDNITE, ŽE BUDEM VEDIEŤ ROZDÁVAŤ LÁSKU A VYRASTIE ZO MŇA DOBRÝ ČLOVEK LEN VTEDY, KEĎ BUDEM LÁSKU A LÁSKAVÉ POROZUMENIE POCIŤOVAŤ OD VÁS SÁM, M I L Í    M O J I     R O D I Č I A...

... ale to vám snáď ani nemusím hovoriť, však???