Sponzorské dary a pomoc v šk.roku 2018-19

  • p.Janičinová - výrobky na odmeny pre deti
  •  

ĎAKUJEME VŠETKÝM PRIATEĽOM A SPONZOROM ŠKOLY!