Sponzorské dary a pomoc v šk.roku 2017-18

  • p. BÁRDY - kancelársky papier
  • p. MICHALÍKOVÁ - kancelárske potreby a papier
  • Firma Istrofinal - MIKULÁŠSKE BALÍČKY
  • Urbár obce Horný Hričov - strom na "Máj"
  • 2% škôlke - p. Michalíková, p.Škvareková, p. Kubová, p. Frivaldský, p. Marko, p. Šottník, p. Drdák, p.Ďuriník
  •  

ĎAKUJEME VŠETKÝM PRIATEĽOM A SPONZOROM ŠKOLY!