Sponzorské dary a pomoc v šk.roku 2018-19

  • p.Janičinová - výrobky na odmeny pre deti
  • P. Novisedláková B., Janičínová, Hertelová - výrobky do vianočnej burzy
  • firma ISTROFINAL a.s. - Mikulášske balíčky pre všetky deti školy
  • 2% z daní - p.Novisedlák B., p.Škvareková, p. Šottník, p.Frivaldský, p. Terchovan 

ĎAKUJEME VŠETKÝM PRIATEĽOM A SPONZOROM ŠKOLY!